Wat is de rol van virustransmissie via aerosolen?

bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Johannes C.C.M. in ’t Veen, Maurice de Hond en Atze C. Boerstra

Wereldwijd maakt covid-19 vele slachtoffers. Het voorkomen van infectie, en dus het voorkomen van transmissie van het SARS-CoV-2-virus, is essentieel om de pandemie onder controle te krijgen. Wat is de rol van virustransmissie via aerosolen?

Geadviseerd door de WHO en het RIVM, richt de overheid zich met name op virustransmissie via grote druppels, direct contact en indirect contact (figuur 1). Maatregelen als het houden van 1,5 m afstand en het consequent handen wassen zijn hiervan directe uitvloeiselen. Wij zijn van mening dat een vierde manier waarop het virus overgedragen kan worden sterk onderbelicht wordt, namelijk transmissie via aerosolen (kleine druppels met een diameter ≤ 10 µm). Als deze route een belangrijke rol speelt in de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus, dan heeft dat grote consequenties voor de virus beperkende maatregelen in aanloop naar een eventuele tweede golf, zeker wanneer we in het najaar weer meer tijd binnenshuis doorbrengen.

Oud onderzoek

De gedachte dat een micro-organisme zich met name via grote druppels (diameter > 10 µm) verspreidt, is gebaseerd op onderzoek uit een ver verleden. Rond 1890 demonstreerde de Duitse bacterioloog Carl Flügge (1847-1923) dat pratende proefpersonen druppeltjes uitstoten die op een kweekbodem bacteriegroei lieten zien.

Lees meer

error: Content is protected !!