Luchtkwaliteit en metingen

Welkom op deze pagina waar we u informeren over de luchtkwaliteit en metingen van de Aura Smart Air. De Aura Smart Air unit meet de kwaliteit van de binnenlucht en informeert u daarover via de app.

Wat is AQI?

De Air Quality Index (AQI) van Aura Air is ontwikkeld op basis van academisch onderzoek, nationale AQI’s en andere belangrijke overwegingen.

De AQI-schaal gaat van 0 = ‘Uitstekend’ tot 500 = ‘Gevaarlijk’ met 6 kleurgecodeerde categorieën van gelijke lengte, zoals u hier kunt zien:

Welke sensoren meet het apparaat?

Binnenshuis AQI

CO

Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig en reukloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van een brandstof in bijvoorbeeld een cv-ketel, geiser, gasfornuis, hout-, gas- en oliekachel of openhaard. Omdat CO onzichtbaar, geurloos, smaakloos en niet-irriterend is, kan het gas schadelijk zijn voordat u zich ervan bewust bent.
CO is een Echte sluipmoordenaar.
Jaarlijks kost een koolmonoxidevergiftiging aan zo’n tien mensen het leven.

Koolmonoxide bindt zich, net als zuurstof, aan de hemoglobine van rode bloedcellen. Maar omdat CO sterker is dan zuurstof, is er minder ruimte beschikbaar voor het vervoeren van zuurstof. Hierdoor krijgen cellen en weefsels in het lichaam een tekort aan zuurstof (hart, longen, hersenen). Bij een hoge hoeveelheid CO leidt dit tot de dood. Ook een langdurige blootstelling aan een lage hoeveelheid koolmonoxide brengt gevaar met zich mee. Het wordt gemeten in PPM, parts per million.

Concentratie CO in de lucht (PPM) Inhalatietijd en symptomen
35 De maximum toegestane concentratie voor constante blootstelling tijdens een periode van 8 uur volgens OSHA.
150 Lichte hoofdpijn na 1,5 uur.
200 Lichte hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid na 2-3 uur.
400 Frontale hoofdpijn binnen 1-2 uur, levensbedreigend na 3 uur.
800 Duizeligheid, misselijkheid en stuiptrekkingen binnen 45 minuten. Buiten bewustzijn binnen 2 uur. Overlijden binnen 2-3 uur.
1600 Hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid binnen 20 minuten. Overlijden binnen 1 uur.

CO2

Koolstofdioxide (CO2) is het gas dat mensen en planten uitademen tijdens het ademen. Kooldioxide is een reukloos en smaakloos gas. We ervaren het alleen door de negatieve eigenschappen op ons gemoed die een verhoogde concentratie veroorzaakt. We kunnen misselijk worden en het verlaagt de concentratie waardoor onze prestaties verminderen.
Ons prestatievermogen, concentratie en gevoel van comfort wordt vanaf een kooldioxide concentratie van 0,08% (800 ppm) aangetast. In gesloten ruimten waar beperkt of niet wordt geventileerd kan al snel een ongewenste waarde bereikt worden. Dit kan ook ontstaan door vervuilde ventilatiekanalen en luchtfilters.

De norm voor luchtkwaliteit ligt vast in de DIN-1946-2. Hier wordt als grenswaarde een CO2 dioxide waarde van 1500 ppm aangegeven.

Aura Smart Air geavanceerd filter zuivert de lucht binnenshuis en rekent af met het Covid-19 virus.

VOC’s
(Vluchtige Organische Stoffen)

VOS zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen. Ze kunnen vrijkomen uit allerlei producten die in huis gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen. Als deze chemicaliën eenmaal in onze huizen zijn, komen ze vrij in de binnenlucht die we inademen.

Binnen in de woning, op school of op kantoor is de concentratie VOS echter veel hoger dan buiten door het gebruik van diverse huishoudproducten en uitdampen van VOS uit bouwmaterialen en meubilair. Ook sigarettenrook kan de hoeveelheid VOS in huis sterk verhogen.

VOS kunnen in eerste instantie stankoverlast veroorzaken. Daarnaast kunnen ze door inademing klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, en irritatie van de neus, keel en ogen. Voorbeelden van VOS in het binnenmilieu zijn formaldehyde en terpenen. Ook kunnen vrijgekomen VOS in huisstof terechtkomen.

VOS concentratieniveaus tussen 50 delen per miljard (ppb) en 325 ppb worden als aanvaardbaar beschouwd. Het wordt aanbevolen dat de VOS concentraties in de binnenlucht niet hoger zijn dan 500 ppb.

PM10 en PM2,5 (fijnstoffen)

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. De dagelijkse concentratie fijnstof is afhankelijk van het weer. In de steden zijn de concentraties overdag gemiddeld iets hoger dan ‘s nachts, vooral door de verkeersbijdrage.

Fijnstof bestaat uit zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Deze deeltjes zijn van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen, en benadeelt het bij kinderen de ontwikkeling van de longen.

PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3) Voor PM10 is er een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 en er is een etmaalgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3.

PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid. Voor PM2,5 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde 25 µg/m3.

De PM2,5 concentraties zijn altijd lager dan die van PM10 omdat PM2,5 een onderdeel is van PM10.

HUM (Luchtvochtigheid)

De ideale luchtvochtigheid voor in huis of kantoor wordt uitgedrukt in procenten en ligt in een ideale situatie tussen de 40 en 60 procent.

Als je last hebt van een hoge luchtvochtigheid in je huis, wanneer de luchtvochtigheid hoger dan 60 procent is, dan kan je last krijgen van allerlei klachten. Zo kan het onder meer vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken. Ook kan je last krijgen van de luchtwegen. Als je astma of andere allergieën hebt dan kan dit verergeren met een hoge luchtvochtigheid. Huisstofmijt en andere dieren houden namelijk van een vochtige omgeving.

Lage luchtvochtigheid, dus lager dan 40%,  zorgt voor een droge lucht waardoor je een hoop vervelende klachten kan krijgen zoals een droge huid, hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, een droge keel, prikkelhoest, vermoeidheid en een verlaagd immuunsysteem. Bij een te droge lucht in huis kunnen virussen zich sneller verspreiden!

Buiten AQI

De gepresenteerde AQI (Air Quality Index) voor buitengebruik is gebaseerd op de nationale luchtkwaliteitsnormen van EPA. (Environmental Protection Agency USA)
De AQI-schaal gaat van 0 = ‘Uitstekend’ tot 500 = ‘Gevaarlijk’ met 6 kleurgecodeerde categorieën van gelijke lengte. AQI’s verschillen vaak van land tot land.

NO2

Stikstofoxiden zijn een groep van zeven gassen en verbindingen die bestaan ​​uit stikstof en zuurstof. Stikstofoxiden worden uitgestoten door uitlaatgassen van voertuigen en de verbranding van kolen, olie, dieselbrandstof en aardgas, vooral door elektrische centrales. Ze worden ook uitgestoten door sigaretten, gasfornuizen, huishoudelijke verwarmingstoestellen en houtverbranding.

Stikstofdioxide kan irritatie veroorzaken aan ogen, neus en keel en dringt door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Bij inademing kan longirritatie en een verminderde longfunctie worden waargenomen. Ook een toename van het aantal astma-aanvallen en ziekenhuisopnamen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties komen voor.

Voor de blootstelling aan piekconcentraties van stikstofdioxide geldt een grenswaarde voor het uurgemiddelde van 200 µg/m3. Deze waarde mag niet vaker dan 18 maal per kalenderjaar worden overschreden. Overschrijding van deze grenswaarde is in Nederland al lang niet meer aan de orde, zo blijkt uit metingen.

O3

Ozon is een gas dat zowel in de bovenste atmosfeer van de aarde als op aardniveau voorkomt. In de bovenste atmosfeer beschermt ozon het leven op aarde tegen de schadelijke ultraviolette straling van de zon. Ozon op de begane grond is het belangrijkste ingrediënt van smog. Het wordt gevormd wanneer zonlicht reageert met vervuiling door voertuigen, energiecentrales en industriële bronnen. Ozonverontreiniging is erger in de middag en vroege avond.

Ozon dringt bij inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en zorgt zo voor prikkeling van de slijmvliezen. De meest typische klachten van acute blootstelling aan ozon zijn een prikkelende ademhaling (hoesten) en irritatie van de ogen.
Ook kan men last krijgen van verergering van luchtwegklachten, irritatie van neus en keel, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Het is nog onduidelijk of ozon de longen en de slijmvliezen blijvend kan beschadigen. Naarmate de ozonconcentraties stijgen, neemt de ernst van de effecten toe.

De luchtkwaliteit is ‘zeer slecht’ wanneer de concentraties drie uur lang hoger zijn dan 240 microgram per kubieke meter lucht.

SO2

Zwaveldioxide (SO2) komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Voorbeelden hier van zijn raffinaderijen, elektriciteitscentrales, en industriële processen als ijzer- en staalproductie. Natuurlijke bronnen van SO2 zijn vulkanische gassen en aardgas. In onze lucht is 95% van de SO2 afkomstig menselijke activiteiten. SO2 is tevens één van de stoffen die bijdraagt aan smog.

De jaargemiddelde hoeveelheid SO2 in de lucht bedraagt 0,5-1,5 µg/m in landelijk gebied. In steden is de concentratie 1-2 µg/m3 hoger door de bijdrage van wegverkeer. In industriële gebieden als het Rijnmondgebied en het Amsterdamse havengebied komen  jaargemiddelde concentraties van 5 tot 10 µg/m3 voor.

De daggemiddelde grenswaarde voor SO2 is 125 µg/m3. De maximale uurgemiddelde waarde is 350 µg/m3.

Aura Smart Air geavanceerd filter zuivert de lucht binnenshuis en rekent af met het Covid-19 virus.
error: Content is protected !!